Biuro tłumaczeń Szczecin || Tłumacz Szczecin

Jesteś tutaj: Strona główna  › Firma  › Jakość

JAKOŚĆ

Do kwestii jakości podchodzimy kreatywnie aby dzięki swojej elastyczności zapewnić wysoką jakość każdemu projektowi. Dobrze wiemy, że nic tak bardzo się nie zmienia jak język – dlatego dużo poświęcamy aby nasze tłumaczenia w pełni oddawały intencje autora tekstu oryginalnego.

Wysoką jakość zapewniamy na każdym poziomie naszej działalności gdyż tylko taki sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa jest w stanie w pełni oddać klientowi profesjonalnie wykonane zadanie. Aby naszym klientom obiektywnie dać świadectwo profesjonalizmu wdrożyliśmy powszechne normy i systemy zarządzania jakością:

 • PN-EN 15038,

 • ISO 9001:2008,

 • Total Service Management zgodny z zasadami określonymi przez Kaizen Institute

 • PDCA.

Do wykonywanych działań podchodzimy zawsze zadaniowo aby nie kłaść odpowiedzialności za realizację projektu na jednej osobie – by uniknąć niepotrzebnych błędów lecz stale rewidować możliwości i umiejętności naszych pracowników.

Powyższe standardy, które wdrożyliśmy do działalności naszej firmy – sprawiają, że wyniki naszej pracy zależą od zachowania ścisłych i rygorystycznych zasad. Poza własnym systemem organizacyjnym przestrzegamy norm, które zostały ustalone poza naszymi założeniami. Niezależnie od wdrożonych procedur – wykonanie zadania opiera się na zasadzie PDCA – Planuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj.

Systemy zarządzania jakością, które wdrożyliśmy w naszej firmie regulują głównie wszystkie kwestie związane z obiegiem dokumentów. Pozwala to nam na skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi i stawianie realnych wyzwań przed naszymi pracownikami. Dzięki temu w realny sposób jesteśmy w stanie znać ich możliwości i sprawnie zarządzać procesem realizacji projektów.

Nasza agencja realizuje strategię Total Quality Managment


Wiemy, że pozycja naszej firmy zależy od tego – jak wysoką jakość usług jesteśmy w stanie zapewnić – bo tylko tak zbudujemy trwałą i silną pozycję.

 1. Najważniejszym zasobem naszej firmy – dlatego szczególnie doceniamy zaangażowanie naszych pracowników w wykonywaną pracę.

 2. Naszą pracę wykonujemy zgodnie z przyjętymi procesami gdyż jesteśmy zdania, że konsekwentność gwarantuje skuteczność.

 3. Nasza skuteczność to odpowiednie zarządzanie jakością dzięki powiązaniu wielu procesów gwarantujących pomyślność naszych realizacji.

 4. Umiejętności naszych pracowników, zaplecze technologiczne i nasze możliwości – te elementy naszej firmy podlegają ciągłym udoskonaleniom.

 5. Tylko nasi klienci dostarczają nam informacji o tym, jakie mamy podjąć decyzje względem ich projektu.

 6. Aby zapewnić wysoką jakość naszej pracy – zapewniamy naszym translatorom bardzo dobre warunki współpracy, co gwarantuje odnoszenie obopólnych sukcesów i korzyści.

Codziennie wyznajemy zasady filozofii Kaizen. Motywuje nas to do stałego poprawiania siebie oraz rzeczy, które robimy. Usprawnienie wielu aspektów naszej działalności pozwala na:

 • skrócenie czasu realizacji procesów oraz zwiększenie jakości,

 • dostosowanie elementów technicznych do Systemu Zarządzania Jakością,

 • opracowanie kryteriów oceniania i nagradzania,

 • zmniejszenie kosztów.