Biuro tłumaczeń Szczecin || Tłumacz Szczecin

INŻYNIERIA I ŚRODOWISKO

Profesjonalne tłumaczenia wymagają nie tylko umiejętności translatorskich, ale i wiedzy specjalizacyjnej z zakresu inżynierii i budownictwa. Z tego powodu nasi tłumacze znają świetnie języki oraz są ekspertami w obszarach konkretnej wiedzy. Posiadają znajomość odpowiedniej terminologii i wiedzą z jakich materiałów należy korzystać, by wiedzę uzupełnić. W ten sposób możemy zapewnić, że tłumaczenia przekazywane klientowi są idealne zarówno pod względem językowym, jak i merytorycznym.

Dotychczas pomyślnie zrealizowaliśmy wiele tłumaczeń tekstów z dziedziny technologii i budownictwa. Oto lista największych i najbardziej interesujących projektów, jakie wykonaliśmy do dnia dzisiejszego:

 • Dokumentacja projektowa dotycząca budowy metra w Warszawie, wliczając projekty wykonawcze, ekspertyzy, a także raporty geotechniczne i geologiczne

 • Dokumentacja przetargowa ze specyfikacjami związana z budową metra w Warszawie, wliczając opis wymagań geologicznych i geotechnicznych

 • Wskazówki z zakresu bezpieczeństwa i higieny i pracy

 • Deklaracje zgodności

 • Podręczniki i instrukcje obsługi oraz konserwacji maszyn budowlanych, jak na przykład wózków widłowych, stabilizatorów itd.

 • Notatki i protokoły dotyczące projektowania i realizacji budynków mieszkalnych

 • Rezultaty i analizy badań dotyczących obszarów inwestycyjnych

 • Protokoły zdawczo-odbiorcze po zrealizowaniu budynków i obszarów produkcyjnych

 • Instrukcje obsługi oraz interfejsy oprogramowania komputerowego przeznaczonego do projektowania budynków i wnętrz

 • Oferty, projekty oraz kosztorysy dla producenta hal stalowych i magazynów

 • Dokumentacja przetargowa na budowę lekkiej kolei

 • Opisy nieruchomości

 • Opinie ekspertów dotyczące zastosowania technologii próżniowych

 • Wyniki eksperymentów nad wykorzystaniem hybrydowych warstw powierzchni w regeneracji części maszyn