Biuro tłumaczeń Szczecin || Tłumacz Szczecin

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY SZCZECIN ILS

Tłumaczenia przysięgłe Szczecin zawsze muszą być wykonywane przez tłumaczy przysięgłych, czyli osoby, które wskutek odpowiednich umiejętności popartych pozytywnie zdanymi egzaminami na tłumacza przysięgłego zostały uprawnione do tłumaczeń oficjalnych i często newralgicznych lub tajnych dokumentów. Tłumacze przysięgli składają również uroczystą przysięgę przed Ministrem Sprawiedliwości. Tłumacz przysięgły Szczecin posiada specjalny, uwierzytelniony i wpisany do księgi repertorium numer, którym posługuje się na pieczątce podpisując każdy przetłumaczony tekst. Do tłumaczeń przysięgłych należą m.in: oficjalne dokumenty, zaświadczenia i certyfikaty, dokumenty i pisma sądowe i procesowe, akta prawne lub stanu cywilnego i inne. Tłumacz przysięgły Szczecin może tłumaczyć dokumenty dla osób prywatnych, lub pracować dla organów państwa. 
 
Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego reguluje wszystkie kwestie związane z prawnymi aspektami tłumaczeń. Jest to bowiem jeden z zawodów zaufania publicznego. Tłumaczenia przysięgłe Szczecin to teksty, które wymagają oficjalnego potwierdzenia zgodności oryginału z tekstem tłumaczeniowym.
W poszczególnych oddziałach ILS, w tym w Szczecinie współpracujemy z najlepszymi tłumaczami przysięgłymi, którzy nie tylko są specjalistami w swoich dziedzinach, ale też osobami, które stale podnoszą swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Należą do TEPIS, organizacji zrzeszającej tłumaczy przysięgłych. W 2011 wystąpiła ona przeciwko zniesieniu wymogu posiadania studiów wyższych filologicznych przez kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Tłumacz przysięgły Szczecin współpracujący z nami gwarantuje wysoką jakość tłumaczonych dokumentów. 
 
Doświadczenie, kompetencje i odpowiedzialność w zakresie tłumaczeń przysięgłych stawiają ILS na pierwszym miejscu. 
 
 
 
Tłumacz przysięgły Szczecin
ul. Sienna 9, 1p
70-542 Szczecin
 
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług - tłumaczenia przysięgłe Szczecin